Колегіум

"Таким чином, уже перші харківські поселенці принесли з собою із Задніпров'я любов до школи, яка була там   могутнім знаряддям боротьби за віру та народність. Перші народні школи при церквах виникли в Харкові в XVII ст. В 2-й чверті XVIII ст. в ньому заснований був Колегіум, на зразок середньої школи, але з такою широкою програмою, що звався підчас Академією.

Collegium Building

І дійсно, до відткриття в Харкові університету він мав значення вищого просвітянського центру для вельми широкого району. Завдяки йому і Харків став набувати центрального значення серед решти чотирьох полкових міст Слобідської України. Особливо важливе значення тут мали ті обставини, що Колегіум був, можна сказати, загальносословним учбовим закладом і, отже, задовольняв попит на освіту всієї громади."

Д.И.Багалей, Д.П.Миллер,"История города Харькова за 250 лет его существования"