Харківський Інститут Мечнікова 

Логотип інституту Мечнікова

 

Харківський НДІ мікробіології та імунології імені І.І.Мечнікова  - один з найстаріших в світі науково-дослідних закладів протиепідемічного профилю.

   В серпні 1886 року Харківське Медичне товариство прийняло рішення про створення Пастерівського прищеплювального інституту й бактеріологічної станції, які були відкриті 20 квітня 1887 року. Першими керівниками інституту стали Ю.Ю.Мотте й Н.А.Протопопов.

Становлення інституту відбувалося в боротьбі з епідеміями загрозливих інфекційних захворювань. У витоках розвитку вітчизняної мікробіології, епідеміології, вакцино-сивороткового виробництва стояли відомі вчені В.К.Високович, С.І.Златогоров, В.І.Недригайлов; в різні роки керували інститутом й працювали в ньому С.В.Коршун, С.М.Коцевалов, дійсні члени АМН СРСР М.М.Цехновицер, М.Н.Соловйов, В.М.Жданов, член-кореспондент АМН СРСР В.С.Деркач і багато інших видатних мікробіологів, епідеміологів, спеціалістів по загальній патології.

В умовах надзвичайного епідемічного стану в країні в перші роки Радянської влади  в інституті проводжувались теоретичні дослідження по розробці засобів боротьби з холерою, дизентерією, сипним і черевним тифами, по попередженню й лікуванню особливо небезпечних інфекцій. Необхідно було також втілити в життя комплекс соціальних і медичних засобів по зниженню рівня захворювань на туберкульоз. Дослідження з туберкульозу проводились в інституті з 1921 року;   було організовано виробництво туберкуліна, вперше в країні налагоджено випуск вакцини БЦЖ для імунізації дітей, покладено початок планомірному проведенню прищеплень проти туберкульозу.

З дня заснування інституту в ньому вивчались дифтерійна й скарлатинозна інфекції, з 1925 року зросла інтенсивність досліджень у галузі анаеробних інфекцій - ботулізму, стовбняка, газової гангрени. В передвоєнний період було налагоджено виробництво 12 видів лікувальних сивороток і 10 зразків вакцин.  З 1931 по 1941 роки Всеукраїнський інститут бактеріології, епідеміології й серотерапії ім. І.І.Мечнікова - так називався НДІ у той час - концентрує зусилля на протиепідемічній роботі на Донбасі, що швидко розвивався тоді; на розробці вакцин активної імунізації (черевний тиф, скарлатина); на вивченні бактеріофагії, хімії бактеріальних антигенів, на створенні комплексних вакцин. Значно  поширюється виробництво вакцино-сиворотних препаратів в цей період - до 1940 року їх список досягає 37 назв.

Click to Zoom

НДІ ім. Мечнікова

(побудований за проектом  О.Н.Бекетова)

З перших днів Великої Вітчизняної війни діяльність інституту цілком підкорено потребам  фронту й тилу. Різко зросло виробництво стовбнячного анатоксіну й сиворотки, протигангренозних препаратів, вакцин проти черевного тифу й холери. Ось дані за 1942 рік :  110 000 поранених привиті проти газової гангрени, більш за 1 120 000 бійців одержали протистовбнячну сиворотку, зроблену інститутом.  Колектив співробітників неодноразово одержував подяку командування за безперебійне постачання фронту вакцино-сивороточних препаратів.

Відразу післе закінчення війни в інституті виник новий перспективний напрямок діяльності - розробка протимікробних лікувальних й профілактичних засобів, виготовлені антибіотик саназин і протипухлинний препарат неоцид. На раніш окупованій території країни вчені організують та очолюють протиепідемічну роботу, борються з масовими захворюваннями черевним та паразитарним тифами, дизентерією, дифтерією.

Тепер основним напрямком   діяльності НДІ є розробка нових засобів і методів діагностики, лікування й профілактики інфекційних захворювань. Розроблені, вивчені та упроваджені в практику протимікробні засоби: ектерицид, хлорофіліпт, декаметоксин, діагностичний препарат лецитовітелін. Створено новий, що не має аналогів в світі, анатоксин синьогнійної палочки для лікування хворих, запропонована й успішно використовується гіперімунна антисиньогнійна антитоксична плазма.

Нові научні розробки активно упроваджуються в медичну практику, дають значний соціальний та економічний ефект. Інститут щільно співпрацює з 30 вузами й НДІ, закладами санітарно-епідемічного профілю країни, багатьма лікарнями, є державним центром з менінгококової інфекциії. В інституті поширюються роботи з клінічної мікробіології, розробляються методи й засоби боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями й сепсисом, корона-, рота- й герпесвірусними захворюваннями,  листеріозом.

З часу катастрофи в Чорнобилі інститут інтенсифікував свою діяльність  на території Житомирської та Ровенської областей, розробив концепції радіаційного захисту населення для Верховної Ради України. Наслідки наукових досліджень з радіобіології, стратегії й тактики боротьби з інфекційними захворюваннями в умовах екологічної й економічної кризи узагальнені в монографіях "Алергія й екология", "ВІЧ-інфекція. Гіпотези та факти", "Адаптаційний синдром та імунитет", "Математичне моделювання в розробці нових протимікробних засобів", "Принцип оптимальності захворювання", "Медично-соціальні наслідки ядерних катастроф", "Саморегуляція в мікробіоценозах та нові підходи щодо профілактики менінгококової інфекції", "Вірусні гепатити та ВІЧ-інфекція", які надруковані за 1995 - 1997 роки. Тільки за період з 1987 по 1997 рік вченими інституту підготовлено й надруковано 15 монографій, 28 методичних рекомендацій й інформаційних листів.

В період аварії на Диканівських  очисних спорудах міста (1995 рік) та ліквідації її наслідків інститут координував протиепідемічну роботу на території Харківської, Донецької та Луганської областей.

В институті функціонує Рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за фахом "мікробіологія", за роки існування незалежної України співробітниками інституту захищено 3 докторських  і 16 кандидатських дисертацій, сьогодні на базі інституту виконується 12 докторських і 26 кандидатських дисертацій з мікробіології, вірусології, епідеміології та імунології.

В інституті працюють 3 академіка, 8 докторів наук, 36 кандидатів наук. З 1924 року на базі інституту функціонує кафедра мікробіології, з 1986 року - кафедра клінічної мікробіології та імунології Харківського інституті удосконалення лікарів.

За матеріалами ювілейного видання, Харків - 1997

    

Rambler's Top100
Home Запрошуємо до Харкова | Мiська влада | Подорож по Харкову | Що,Де,Коли
Загальна iнформацiя | Харкiвський регiон | Подорож по сайту | Iнтернет

Украинская баннерная сеть

META - українська пошукова система TopList Rambler's Top100

Використовувати тексти та зображення дозволяється тiльки iз посиланням на сайт